Attester med egenbetaling kan f.eks. være:

Kørekort (under 70 år) incl. moms                                             500,- kr. pr. 1/10-2021
Kørekort (over 70 år) incl. moms                                                575,- kr.
Frihåndsattest incl. moms                                                           500,- kr.
Mulighedserklæring incl. moms                                                 500,- kr.
Konsultation, privat                                                                       400,- kr. pr. påbegyndt kvarter

Ved attester med tolk, skal patienten selv kontakte og betale for tolk. Lægen kan til enhver tid under konsultationen afvise at lave attesten, hvis der ikke er tilstrækkelig god tolkning. Ved behov for tolkning fastsætter lægen prisen for attesten efter tidsforbrug under konsultationen.

Ansøgning om enkelttilskud                                                         250,- kr.

Ved lægefagligt arbejde udenfor sygesikringsregi afregnes for medgået tid i moduler af 10 minutter á 200 kr.

Der tages forbehold for prisændringer.

SELVBETJENING

Du kan ved at benytte selvbetjening bestille tid, forny recepter på fast medicin, skrive til lægen samt læse beskeder fra lægen.